วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ข้าวนาปรังข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้อายุ 2 สัปดาห์

ครบ 2 สัปดาห์แล้วสำหรับข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้ที่เราทำนาปรัง ข้าวงอกแล้วประมาณร้อยละ 80 พบการงอกในแปลงนาฝั่งที่ 2 มากกว่าฝั่งแรก ต้นข้าวที่งอกแล้วสูงประมาณ 10 เซนติเมตร บางต้นสูงเกือบ 20 เซนติเมตร

ลักษณะเด่นของต้นข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้เริ่มสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ขอบใบ ปลายใบ สีม่วงแดง

นาฝั่งแรกบางหลุมข้าวไม่งอก เมล็ดข้าวถูกแทะกินโดนแมลง บางหลุมเพิ่งงอก บางหลุมที่ถูกดินปิดทับแน่นเกินไปข้าวก็กำลังโผล่พ้นดิน

ต้นข้าวเริ่มแสดงลักษณะเด่นประจำพันธุ์ให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อโผล่พ้นดินและได้รับแสงแดดเต็มที่ เมื่อข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้อายุ 2 สัปดาห์
ส่วนแปลงเพาะกล้าข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้ ข้าวก็เริ่มงอกมากขึ้นเรื่อย ๆ
เก็บข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เกี่ยวข้าวเล็บนก

วันนี้เราเกี่ยวข้าวเล็บนกที่เราได้พันธุ์มาจากภาคใต้  ซึ่งอายุ ณ วันนี้ 173 วัน เราพบข้าว 2-3 ลักษณะในแปลงเล็บนก แต่เนื่องจากเราจะไม่ปลูกข้าวพันธุ์นี้ต่อเพราะพันธุืข้าวไม่เหมาะต่อภูมิอากาศของภาคอีสาน เราจึงไม่เก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์


ปัญหาที่เราพบมากสำหรับข้าวพันธุ์นี้คือ นกจะมาจิกกินเมล็ดข้าวจนบางรวงเหลือเมล็ดเพียงแค่ครึ่งรวง ซึ่งเราไม่สามารถป้องกันได้ 


เก็บข้อมูลวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หว่านกล้าข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้

เตรียมหว่านกล้าสำหรับซ่อมข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้ เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศในช่วงที่เราหยอดเมล็ดข้าวสินเหล็กพันธุืแท้ไม่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดข้าว เราจึงเตรียมหว่านกล้าไว้สำหรับซ่อมข้าว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของอุณหภูมิประมาณ 80 ตารางเมตร


เก็บข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ความเปลี่ยนแปลงในแปลงนาข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้

ในการตรวจแปลงนาครั้งนี้ ข้าวที่งอกพ้นดินมีมากขึ้นและแสดงลักษณะเด่นของข้าวสินเหล็กให้เห็นชัดเจนมากขึ้น คือ มีกาบใบสีแดง

บริเวณหัวแปลงที่ถูกร่มไม้บัง พบว่าเมล็ดยังอยู่ในขั้นตอนการงอกระยะที่ 2 หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเทียบกับแปลงนาอีกฝั่งที่ได้รับแสงแดดตลอดวันทำให้อัตราการงอกสูงกว่า บริเวณนี้รวมพื้นที่ประมาณ 80 ตารางเมตร พบบางเมล็ดถูกกัดแทะเหลือเพียงแกลบ ซึ่งถ้ายังงอกช้าอยู่เช่นนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นอาหารของสัตว์ อาจได้ซ่อมข้าวมากหน่อยในบริเวณนี้
ส่วนข้าวเรื้อ(ข้าวเฮี่ย)ก็พบงอกมากพอสมควร จะตัดพันธุ์ปนอีกครั้งเมื่อข้าวทั้งหมดงอกมากขึ้นจนทำให้เราเห็นลักษณะต้นชัดเจน
เก็บข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556