วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เก็บเกี่ยวคัดสายพันธุ์ข้าวหอมนิลนอกกะลา

ฤดูเก็บเกี่ยวคัดสายพันธุ์ข้าวหอมนิลนอกกะลา แบบนาดำกล้า 2 ต้น ข้าวที่ปลูกเติบโตจากการสร้างระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์เน้นให้ทุกอย่างเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน ไม่ใช้สารเคมี ในฟาร์มนอกกะลาพื้นที่ภายในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ให้มีความหลากหลายของพืชที่เกื้อหนุนกันเช่น แหนแดง วัชพืช ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด เลี้ยงปลาในนาข้าว สัตว์เลี้ยงในนาข้าว ที่ผู้ปกครอง ครูเด็กๆ โรงเรียนนอกกะลา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อไว้กินในโรงเรียน และแบ่งปันให้ผู้ปกครองที่สนใจปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปีนี้พวกเราใช้วิธีคัดลักษณะเด่นภายนอกทั้งลำต้นและลักษณะเมล็ดรวงข้าวลำต้น เพื่อไว้ปลูกในปีถัดไป


ฤดูเก็บเกี่ยวคัดสายพันธุ์ข้าวหอมนิลนอกกะลา แบบนาดำกล้า 2 ต้น ข้าวที่ปลูกเติบโตจากการสร้างระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์เน้นให้ทุ...
Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 10 พฤศจิกายน 2015

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พฤศจิกายน 58 | ข้าวหอมนิลนอกกะลา

ข้าวหอมนิลนอกกะลา หนึ่งสายพันธุ์พืชที่รับพลังงานจากดาวอาทิตย์บนพื้นที่เล็กๆ บนโลก ค่อยๆ ชูช่องอกงามออกดอกออกผลบนพื้นที่ที่ชาวนานอกกะลาคอยสร้างสนามพลังบวกดึงดูด ทุกสรรพสิ่งที่สร้างระบบนิเวศคอยเอื้อให้ทุกสรรพสิ่งดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและ กันทั้ง ดิน น้ำ ฟ้า อากาศ คน ที่นี่คือ แหล่งผลิต"ข้าวโรงเรียนนอกกะลา" ข้าวกล้องอินทรีย์จากความตั้งใจของพวกเราทุกคน ‪#‎โรงเรียนนอกกะลา‬ ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬ ‪#‎ข้าวโรงเรียนนอกกะลา‬

ข้าวหอมนิลนอกกะลา หนึ่งสายพันธุ์พืชที่รับพลังงานจากดาวอาทิตย์บนพื้นที่เล็กๆ บนโลก ค่อยๆ ชูช่องอกงามออกดอกออกผลบนพื้นที่ท...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 4 พฤศจิกายน 2015

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

กันยายน 58 | ฟาร์มนอกกะลา

ปลายเดือนกันยายน ฝนปรอยๆ บรรยากาศในนาข้าวอินทรีย์ #ฟาร์มนอกกะลา ชุ่มช่ำต้นข้าวเขียวเริ่มเผยรวงให้เห็นบรรดาต้นข้าวแตกกอเขียวในทุ่งนาโยกล้อลมฝนราวกับเกรียวคลื่นสีเขียวสด บ้างตั้งท้อง บ้างชูช่อออกดอกรวงสวยล่อเหล่าแมลงและสรรพสัตว์น้อยใหญ่โบยบินเริงร่าท้าไอฝน ธรรมชาติยามนี้ดูสดชื่นพอให้ชาวนาได้มีกำลังใจมีความหวังสู้ต่อ

ปลายเดือนกันยายน ฝนปรอยๆ บรรยากาศในนาข้าวอินทรีย์ #ฟาร์มนอกกะลา ชุ่มช่ำต้นข้าวเขียวเริ่มเผยรวงให้เห็นบรรดาต้นข้าวแตกกอเข...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 21 กันยายน 2015

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

เก็บบรรยากาศฟาร์มนอกะลา | เทศกาลสวนผักคนเมือง 2015

เป็นโอกาสดีที่โรงเรียนบ้านนอกเข้ากรุง มาร่วมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนเมือง อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้งาน“เทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง” 10- 11 ก.ย.58 ที่ผ่านมา การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดีภายใต้แนวคิด #โรงเรียนนอกกะลา นำโดย ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง และทีมครูผู้ปกครอง เน้นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ชุมชนมุ่งบอกเล่าเรื่องราว กระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติ ขยายผลให้ผู้สนใจเข้าใจตระหนักรู้ นำไปสู่การทะลายกรอบคิดการศึกษาแบบเก่า มุ่งสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเท่าทัน
ปีนี้ได้คุณพ่อๆ ผู้ปกครองอาสามาเป็นทีมงานแข็งขัน เปิดตัว #ฟาร์มนอกกะลา ภายใต้โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ หรือโรงเรียนนอกกะลา เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่พวกเรา คณะครูเด็กๆ และผู้ปกครองพยายามสร้างชุมชนสุขภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติผลิตอาหารปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและขยายผลแก่ผู้ที่สนใจมาตลอด ทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอาหารสะอาดปลอดภัย จัดเป็นหน่วยบูรการคู่ขนานกับการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียนเป็นทักษะชีวิตที่มนุษย์ทุกคนควรจะมี พร้อมกับเรียนรู้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติจิตวิญญาณแห่งวิถีรากเหง้าที่สืบทอดกันมา เล่าให้คนเมืองฟัง

เป็นโอกาสดีที่โรงเรียนบ้านนอกเข้ากรุง มาร่วมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนเมือง อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้งาน“เทศกาลสวนผักคนเมื...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 16 กันยายน 2015

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ข้าวหอมนิลเริ่มแตกกอ | ฟาร์มนอกกะลา

นาข้าว ‪#‎หอมนิลนอกกะลา‬ อินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา ปริมาณน้ำฝนยังน้อยกว่าที่เคยเป็นเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ผิวดินช่วยเสริม ปริมาณน้ำในแปลงนาข้าว ปุ๋ยคอก และ #แหนแดง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติที่เราเลือกใช้เริ่มทำให้ต้นข้าวตั้งตัวแตกกอ ต้นกล้านาดำแบบสองต้นแบบดั้งเดิม โดย เด็กๆ ครูครู และผู้ปกครอง คอยควบคุมระดับน้ำเพื่อให้ใช้น้ำอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป พยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย เรื่องปุ๋ย ยา หรือปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ภาพที่เห็นคือต้นข้าวหอมนิลเขียวชอุ่ม แตกกออิ่มน้ำนิเวศเกษตรธรรมชาติในน้ำในดินอากาศช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโต อย่างเป็นธรรมชาติมีหญ้าและวัชพืชขึ้นแซมเป็นระยะ ทั้งหญ้า ผักบุ้ง ปู ปลานา หอย ขุยใส้เดือนมีให้เห็นเป็นระยะๆ สลับกอต้นข้าวเขียว เสียงบรรดาสรรพสัตว์ส่งเสียงร้องกล่อมท้องทุ่งนาใน ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬

นาข้าว #หอมนิลนอกกะลา อินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา ปริมาณน้ำฝนยังน้อยกว่าที่เคยเป็นเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ผิวดินช่วยเสริมปริม...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 24 สิงหาคม 2015

แหนแดงในนาข้าวอินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา

#แหนแดง ในนาข้าวอินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา #‎แหนแดง‬ กับการปลูกข้าวอินทรีย์ใน ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬ ความพยามที่จะสร้างอาหารปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อปุ๋ย และยา หันมามองที่นวัตกรรมเกษตธรรมชาติที่ทำได้เอง อาศัยระบบนิเวศที่เราช่วยสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกสิ่งเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัย กัน การเพาะเลี้ยงแหนแดงพืชสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในนาข้าวที่หลายคนมองข้าม ในปีก่อนที่ฟาร์มนอกกะลาเจอภาวะแล้งทิ้งช่วงยาวนานต่อปีนี้ทำให้การรักษาแหน แดงเป็นเรื่องยาก แต่พวกเราไม่ได้สิ้นหวังที่จะยอมแพ้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ ของกลุ่มคนเล็กๆ ทั้งครูผู้ปกครองชุมชน การค้นพบอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ ผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าในหมู่บ้านของเขายังพอมีสระน้ำที่มีน้ำขังตลอดปี มีแหนแดงอยู่เป็นจำนวนมากคงจะพอให้เรามาต่อยอดเป็นปุ๋ยในนาข้าวคุมวัชพืชไป ในตัวแล้วทุกคนไม่รอช้า เสร็จสิ้นภาระกิจสูบน้ำตัดหญ้าตามคันนา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ มุ้งหน้าตามหานำมาใส่ในนาข้าวและแจกจ่ายกันธรรมชาติสร้างหลายอย่างไว้ให้ เกื้อกูลกันมีพลังพอที่จะทำให้หลายชีวิตอยู่รอด ทำให้สิ่งที่เราช่วยกันสร้างขึ้นเป็นรูปเป็นร่างมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเริ่ม หันมาสนใจการผลิตอาหารปลอดภัยลงมือทำเองในพื้นที่ตนเอง มาออกแรงกายแรงใจร่วมด้วยช่วยกันในบางกิจกรรมอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ภาพที่เห็นเริ่มคุ้นชินสายตาพวกเราในกลุ่ม ความสุขเล็กๆ กับการเผชิญหน้ากับปัญหาที่พวกเราช่วยกันแก้ นำรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความหวัง ทำให้ฟาร์มนอกกะลายังก้าวเดินต่อไปบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ พื้นที่เล็กๆ ณ ‪#‎โรงเรียนนอกกะลา‬

#แหนแดง กับการปลูกข้าวอินทรีย์ใน #ฟาร์มนอกกะลา ความพยามที่จะสร้างอาหารปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อปุ๋ย และยา หันมามอ...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 12 สิงหาคม 2015

ข้าวหอมนิลนาดำ | ฟาร์มนอกกะลา

สายฝนโปรยปรายต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนำความชุ่มชื้นชุ่มช่ำสู่ผืนดินหล่อเลี้ยเหล่าสรรพชีวิตน้อยใหญ่ ช่วยให้ระบบนิเวศโดยรอบ #ฟาร์มนอกกะลา มีสีสันขึ้นมาทันตา สัญญาณธรรมชาติดินอิ่มน้ำบรรดาเห็ดโคนข้าวตอกนับร้อยเริ่มเผยโชมประชันความงามรอผู้คนมาลิ้มลองรสเห็ดปลวกไก่น้อยแห่งอีสาน เหล่าต้นกล้าข้าวหอมนิลในนาที่เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครองมาช่วยกันปักดำตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2558 ที่ผ่านมาเริ่มตั้งตัวงอกใบใหม่รับสายฝนท้าแดมลมสร้างสีสันให้ท้องนา เหล่าปลาเล็กปลาน้อยดีใจได้น้ำฝนเริงร่า กบเขียดส่งเสียงร้องระงมขับกล่อมท้องทุ่งนาข้าวโรงเรียน วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เด็กๆและคุณครูผู้ปกครองได้ไปทำบุญร่วมกันที่วัดในวันเทศกาลเข้าพรรษา
ฮีตครองเก่าพ่อแม่ปู่ย่าพากันทำมา พร้อมๆ กับเป็นการพักผ่อนปิดภาคเรียนที่หนึ่ง รอคอยการมาพบกันครั้งใหม่ในวันเปิดภาคเรียน ณ #โรงเรียนนอกกะลา โรงเรียนที่มีต้นข้าวหอมนิลซ้อมร้องเพลงในท้องทุ่งนารอคอยเด็กๆ ทุกคนเปิดเรียน

สายฝนโปรยปรายต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนำความชุ่มชื้นชุ่มช่ำสู่ผืนดินหล่อเลี้ยเหล่าสรรพชีวิตน้อยใหญ่ ช่วยให้ระบบนิเวศโด...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 29 กรกฎาคม 2015