วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ข้าวหอมนิลเริ่มแตกกอ | ฟาร์มนอกกะลา

นาข้าว ‪#‎หอมนิลนอกกะลา‬ อินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา ปริมาณน้ำฝนยังน้อยกว่าที่เคยเป็นเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ผิวดินช่วยเสริม ปริมาณน้ำในแปลงนาข้าว ปุ๋ยคอก และ #แหนแดง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติที่เราเลือกใช้เริ่มทำให้ต้นข้าวตั้งตัวแตกกอ ต้นกล้านาดำแบบสองต้นแบบดั้งเดิม โดย เด็กๆ ครูครู และผู้ปกครอง คอยควบคุมระดับน้ำเพื่อให้ใช้น้ำอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป พยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย เรื่องปุ๋ย ยา หรือปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ภาพที่เห็นคือต้นข้าวหอมนิลเขียวชอุ่ม แตกกออิ่มน้ำนิเวศเกษตรธรรมชาติในน้ำในดินอากาศช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโต อย่างเป็นธรรมชาติมีหญ้าและวัชพืชขึ้นแซมเป็นระยะ ทั้งหญ้า ผักบุ้ง ปู ปลานา หอย ขุยใส้เดือนมีให้เห็นเป็นระยะๆ สลับกอต้นข้าวเขียว เสียงบรรดาสรรพสัตว์ส่งเสียงร้องกล่อมท้องทุ่งนาใน ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬

นาข้าว #หอมนิลนอกกะลา อินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา ปริมาณน้ำฝนยังน้อยกว่าที่เคยเป็นเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ผิวดินช่วยเสริมปริม...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 24 สิงหาคม 2015

แหนแดงในนาข้าวอินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา

#แหนแดง ในนาข้าวอินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา #‎แหนแดง‬ กับการปลูกข้าวอินทรีย์ใน ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬ ความพยามที่จะสร้างอาหารปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อปุ๋ย และยา หันมามองที่นวัตกรรมเกษตธรรมชาติที่ทำได้เอง อาศัยระบบนิเวศที่เราช่วยสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกสิ่งเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัย กัน การเพาะเลี้ยงแหนแดงพืชสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในนาข้าวที่หลายคนมองข้าม ในปีก่อนที่ฟาร์มนอกกะลาเจอภาวะแล้งทิ้งช่วงยาวนานต่อปีนี้ทำให้การรักษาแหน แดงเป็นเรื่องยาก แต่พวกเราไม่ได้สิ้นหวังที่จะยอมแพ้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ ของกลุ่มคนเล็กๆ ทั้งครูผู้ปกครองชุมชน การค้นพบอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ ผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าในหมู่บ้านของเขายังพอมีสระน้ำที่มีน้ำขังตลอดปี มีแหนแดงอยู่เป็นจำนวนมากคงจะพอให้เรามาต่อยอดเป็นปุ๋ยในนาข้าวคุมวัชพืชไป ในตัวแล้วทุกคนไม่รอช้า เสร็จสิ้นภาระกิจสูบน้ำตัดหญ้าตามคันนา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ มุ้งหน้าตามหานำมาใส่ในนาข้าวและแจกจ่ายกันธรรมชาติสร้างหลายอย่างไว้ให้ เกื้อกูลกันมีพลังพอที่จะทำให้หลายชีวิตอยู่รอด ทำให้สิ่งที่เราช่วยกันสร้างขึ้นเป็นรูปเป็นร่างมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเริ่ม หันมาสนใจการผลิตอาหารปลอดภัยลงมือทำเองในพื้นที่ตนเอง มาออกแรงกายแรงใจร่วมด้วยช่วยกันในบางกิจกรรมอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ภาพที่เห็นเริ่มคุ้นชินสายตาพวกเราในกลุ่ม ความสุขเล็กๆ กับการเผชิญหน้ากับปัญหาที่พวกเราช่วยกันแก้ นำรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความหวัง ทำให้ฟาร์มนอกกะลายังก้าวเดินต่อไปบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ พื้นที่เล็กๆ ณ ‪#‎โรงเรียนนอกกะลา‬

#แหนแดง กับการปลูกข้าวอินทรีย์ใน #ฟาร์มนอกกะลา ความพยามที่จะสร้างอาหารปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อปุ๋ย และยา หันมามอ...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 12 สิงหาคม 2015

ข้าวหอมนิลนาดำ | ฟาร์มนอกกะลา

สายฝนโปรยปรายต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนำความชุ่มชื้นชุ่มช่ำสู่ผืนดินหล่อเลี้ยเหล่าสรรพชีวิตน้อยใหญ่ ช่วยให้ระบบนิเวศโดยรอบ #ฟาร์มนอกกะลา มีสีสันขึ้นมาทันตา สัญญาณธรรมชาติดินอิ่มน้ำบรรดาเห็ดโคนข้าวตอกนับร้อยเริ่มเผยโชมประชันความงามรอผู้คนมาลิ้มลองรสเห็ดปลวกไก่น้อยแห่งอีสาน เหล่าต้นกล้าข้าวหอมนิลในนาที่เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครองมาช่วยกันปักดำตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2558 ที่ผ่านมาเริ่มตั้งตัวงอกใบใหม่รับสายฝนท้าแดมลมสร้างสีสันให้ท้องนา เหล่าปลาเล็กปลาน้อยดีใจได้น้ำฝนเริงร่า กบเขียดส่งเสียงร้องระงมขับกล่อมท้องทุ่งนาข้าวโรงเรียน วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เด็กๆและคุณครูผู้ปกครองได้ไปทำบุญร่วมกันที่วัดในวันเทศกาลเข้าพรรษา
ฮีตครองเก่าพ่อแม่ปู่ย่าพากันทำมา พร้อมๆ กับเป็นการพักผ่อนปิดภาคเรียนที่หนึ่ง รอคอยการมาพบกันครั้งใหม่ในวันเปิดภาคเรียน ณ #โรงเรียนนอกกะลา โรงเรียนที่มีต้นข้าวหอมนิลซ้อมร้องเพลงในท้องทุ่งนารอคอยเด็กๆ ทุกคนเปิดเรียน

สายฝนโปรยปรายต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนำความชุ่มชื้นชุ่มช่ำสู่ผืนดินหล่อเลี้ยเหล่าสรรพชีวิตน้อยใหญ่ ช่วยให้ระบบนิเวศโด...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 29 กรกฎาคม 2015

ถอนต้นกล้าข้าวหอมนิล | ฟาร์มนอกกะลา

15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา กิจกรรมถอนกล้า #ข้าวหอมนิลนอกกะลา โดยเด็กๆ มัธยมคุณครูและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์เรียนรู้ทักษะการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา บำรุงรักษาแบบเกษตรอินทรีย์ให้  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ น้ำหมักชีวภาพ ในพื้นที่ #ฟาร์มนอกกะลา


เพื่อเรียนรู้รากเหง้าเกษตรกรรมเพื่อเรียนรู้ความอดทนเพื่อเรียนรู้การแบ่งปันเพื่อเรียนรู้ทุกสรรพสิ่ง
Posted by ชุมนุมถ่ายภาพlpmp on 15 กรกฎาคม 2015

กิจกรรมดำนา | ข้าวหอมนิลนอกกะลา

ปีนี้ต้องปรับเปลี่ยน วันเวลาเร็วกว่าที่คิดไว้ กิจกรรมดำนาในพื้นที่โรงเรียน ประมาณ 7 ไร่เศษ หลังจากที่เตรียมดินผืนนาอินทรีย์ปลอดสารพิษ ดำกล้า #ข้าวหอมนิลนอกกะลา กำหนดวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ผู้ปกครองเด็กๆคุณครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนนอกกะลา #ฟาร์มนอกกะลา


ถ้าคนปลูกข้าวด้วยความสุขคนกินก็คงมีความสุขคนไทยก็ควรมีความสุข
Posted by ชุมนุมถ่ายภาพlpmp on 17 กรกฎาคม 2015