วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้าวหอมนิลนอกกะลา | ใกล้วันเก็บเกี่ยวปีนี้อีสานฝนแล้งทิ้งช่วงยาวนาน เหลือรอดรากหอยเชอรี่ในแปลงนาฤดูปักดำ ก็มีวัชพืชขึ้นแข่งต้นข้าวสู้กันอยู่หลายยก ถึงต้นเดือน พฤศจิกายน รวงข้าวหอมนิลที่ปลูกในแปลงนาโรงเรียนก็ค่อยโค้งรวงลงดินอีกไม่กี่วันรอให้แก่จัดก็ถึงคราวต้องเก็บเกี่ยว “ข้าวหอมนิลนอกกะลา” เป็นข้าวหอมนิลสุรินทร์ที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษปลูกในพื้นที่แปลงนาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางโรงเรียนสร้างเป็นแห่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองเด็กๆ และชุมชน ร่วมกันปลูกเก็บเกี่ยวคัดเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกผู้สนใจ และเป็นส่วนหนึ่งของอาหารกลางวันของทุกคนในโรงเรียน

เน้นสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้”ฟาร์มนอกกะลา”พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในโรงเรียน ฟาร์มที่ผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคและจัดจำหน่ายและส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมุ่งหวังให้ทุกคนสุขภาพดีจากการกินข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายพันธุ์โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการผลิตจนมาเป็นข้าวโรงเรียนนอกกะลา สีเป็นข้าวกล้องหอมกรุ่นในจานอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารให้เราได้ลิ้มลองจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเรา

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หว่านปุ๋ยอินทรีย์ | ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล สัปดาห์ที่ 7

ผู้ปกครองอาสาช่วยหว่านปุ๋ยอินทรีย์ แปลงนาข้าวสินเหล็กและข้าวหอมนิล หลังจากที่มีฝนตกติดต่อกัน 1-2 วันวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 6 ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล | โรงเรียนนอกกะลา

ผ่านไปสัปดาห์ที่ 6 ข้าวแตกกอใหญ่ขึ้น ในแปลงนามีน้ำขังจากการที่สูบน้ำใส่ และฝนตก ในแปลงข้าวบริเวณที่ไม่มีข้าวก็ซ่อม(ส่าม)ข้าวเพิ่มเติมวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 3 ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล | โรงเรียนนอกกะลา

ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล ในสัปดาห์นี้ เริ่มแตกกอใหญ่ขึ้น ส่วนบริเวณที่ไม่มีต้นข้าวเนื่องจากถูกหอยเชอรี่กิน ก็ได้มีการซ่อม(ส่าม)ข้าว โดยพนักงานและคุณครูนอกกะลา จะสังเกตเห็นได้จากต้นข้าวที่มีสีเขียวอ่อน

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 2 หลังจากดำนาและหว่านข้าว | โรงเรียนนอกกะลา

สัปดาห์ที่ 2 ต้นข้าวสินเหล็กและหอมนิลส่วนที่ปักดำ รากเริ่มยึดกับแปลงนาอินทรีย์ต้นข้าวแข็งแรง บริเวณที่ไม่มีต้นข้าวเนื่องจากในแปลงนามีหอยเชอรี่ที่มากัดต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวตายส่วนที่เหลือจากปักดำจะเป็นนาหว่าน ข้าวงอกเต็มแปลงนาเกือบทั้งหมด ยกเว้นบริเวณที่มีน้ำขัง

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

1 สัปดาห์หลังจากดำนา | โรงเรียนนอกกะลา

ผ่านไป 1 สัปดาห์ สำหรับข้าวสินเหล็กและข้าวหอมนิล ในแปลงนาอินทรีย์ | โรงเรียนนอกกะลา
ต้นข้าวเริ่มเขียวและลำต้นโตกว่าวันแรกที่ปักดำ อย่างเห็นได้ชัด


ฟาร์มนอกกะลา

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดำนาต้นเดียว | โรงเรียนนอกกะลา

โรงเรียนนอกกะลาได้จัดกิจกรรมสร้างเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมนอกกะลา
ช่วยร่วมกันดำนาปี ข้าวสินเหล็ก กับ ข้าวหอมนิล ในแปลงนาอินทรีย์ ช่วยกันค่อยๆดำกันทีละต้น  ที่โรงเรียนนอกกะลา


ฟาร์มนอกกะลา

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ฤดูทำนาข้าว | โรงเรียนนอกกะลา

เข้าสู่ช่วงฤดูทำนาอินทรีย์ของโรงเรียนนอกกะลา เตรียมดินและเตรียมต้นกล้าข้าวสินเหล็ก | ข้าวหอมนิลสุรินทร์ เพื่อใช้ปักดำในนาอินทรีย์

เตรียมดินเตรียมต้นกล้า ข้าวสินเหล็ก | ข้าวหอมนิลสุรินทร์