วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้าวหอมนิลนอกกะลา | ใกล้วันเก็บเกี่ยวปีนี้อีสานฝนแล้งทิ้งช่วงยาวนาน เหลือรอดรากหอยเชอรี่ในแปลงนาฤดูปักดำ ก็มีวัชพืชขึ้นแข่งต้นข้าวสู้กันอยู่หลายยก ถึงต้นเดือน พฤศจิกายน รวงข้าวหอมนิลที่ปลูกในแปลงนาโรงเรียนก็ค่อยโค้งรวงลงดินอีกไม่กี่วันรอให้แก่จัดก็ถึงคราวต้องเก็บเกี่ยว “ข้าวหอมนิลนอกกะลา” เป็นข้าวหอมนิลสุรินทร์ที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษปลูกในพื้นที่แปลงนาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางโรงเรียนสร้างเป็นแห่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองเด็กๆ และชุมชน ร่วมกันปลูกเก็บเกี่ยวคัดเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกผู้สนใจ และเป็นส่วนหนึ่งของอาหารกลางวันของทุกคนในโรงเรียน

เน้นสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้”ฟาร์มนอกกะลา”พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในโรงเรียน ฟาร์มที่ผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคและจัดจำหน่ายและส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมุ่งหวังให้ทุกคนสุขภาพดีจากการกินข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายพันธุ์โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการผลิตจนมาเป็นข้าวโรงเรียนนอกกะลา สีเป็นข้าวกล้องหอมกรุ่นในจานอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารให้เราได้ลิ้มลองจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเรา