วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

กันยายน 58 | ฟาร์มนอกกะลา

ปลายเดือนกันยายน ฝนปรอยๆ บรรยากาศในนาข้าวอินทรีย์ #ฟาร์มนอกกะลา ชุ่มช่ำต้นข้าวเขียวเริ่มเผยรวงให้เห็นบรรดาต้นข้าวแตกกอเขียวในทุ่งนาโยกล้อลมฝนราวกับเกรียวคลื่นสีเขียวสด บ้างตั้งท้อง บ้างชูช่อออกดอกรวงสวยล่อเหล่าแมลงและสรรพสัตว์น้อยใหญ่โบยบินเริงร่าท้าไอฝน ธรรมชาติยามนี้ดูสดชื่นพอให้ชาวนาได้มีกำลังใจมีความหวังสู้ต่อ

ปลายเดือนกันยายน ฝนปรอยๆ บรรยากาศในนาข้าวอินทรีย์ #ฟาร์มนอกกะลา ชุ่มช่ำต้นข้าวเขียวเริ่มเผยรวงให้เห็นบรรดาต้นข้าวแตกกอเข...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 21 กันยายน 2015

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

เก็บบรรยากาศฟาร์มนอกะลา | เทศกาลสวนผักคนเมือง 2015

เป็นโอกาสดีที่โรงเรียนบ้านนอกเข้ากรุง มาร่วมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนเมือง อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้งาน“เทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง” 10- 11 ก.ย.58 ที่ผ่านมา การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดีภายใต้แนวคิด #โรงเรียนนอกกะลา นำโดย ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง และทีมครูผู้ปกครอง เน้นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ชุมชนมุ่งบอกเล่าเรื่องราว กระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติ ขยายผลให้ผู้สนใจเข้าใจตระหนักรู้ นำไปสู่การทะลายกรอบคิดการศึกษาแบบเก่า มุ่งสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเท่าทัน
ปีนี้ได้คุณพ่อๆ ผู้ปกครองอาสามาเป็นทีมงานแข็งขัน เปิดตัว #ฟาร์มนอกกะลา ภายใต้โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ หรือโรงเรียนนอกกะลา เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่พวกเรา คณะครูเด็กๆ และผู้ปกครองพยายามสร้างชุมชนสุขภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติผลิตอาหารปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและขยายผลแก่ผู้ที่สนใจมาตลอด ทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอาหารสะอาดปลอดภัย จัดเป็นหน่วยบูรการคู่ขนานกับการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียนเป็นทักษะชีวิตที่มนุษย์ทุกคนควรจะมี พร้อมกับเรียนรู้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติจิตวิญญาณแห่งวิถีรากเหง้าที่สืบทอดกันมา เล่าให้คนเมืองฟัง

เป็นโอกาสดีที่โรงเรียนบ้านนอกเข้ากรุง มาร่วมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนเมือง อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้งาน“เทศกาลสวนผักคนเมื...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 16 กันยายน 2015