วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คัดเมล็ดพันธ์ข้าว นาปรัง


จากเรียวรวงเป็นเมล็ดพันธุ์"ข้าวสินเหล็กอินทรีย์"ในฤดูนาปรัง เก็บเกี่ยวแล้วค่อยๆ คัดเพื่อให้ได้ข้าวจากความตั้งใจไว้ปลูกในฤดูนาปี ผลผลิตจากหยาดเหงื่อของเราทุกคน | ชาวฟาร์มนอกกะลาฟาร์มนอกกะลา

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เกี่ยวข้าวนาปรัง

ในเดือนพฤษภาคม ยังมีฝนเป็นช่วงๆ สลับกับอากาศที่ร้อนจัด ข้าวสินเหล็กในแปลงนาปลูกแบบอินทรีย์ สุกพร้อมเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูปลูกรอบต่อไป ขอบคุณทุกๆ แรงกายแรงใจ ชาวนานอกกะลา : ฟาร์มนอกกะลา