วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 3 ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล | โรงเรียนนอกกะลา

ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล ในสัปดาห์นี้ เริ่มแตกกอใหญ่ขึ้น ส่วนบริเวณที่ไม่มีต้นข้าวเนื่องจากถูกหอยเชอรี่กิน ก็ได้มีการซ่อม(ส่าม)ข้าว โดยพนักงานและคุณครูนอกกะลา จะสังเกตเห็นได้จากต้นข้าวที่มีสีเขียวอ่อน

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 2 หลังจากดำนาและหว่านข้าว | โรงเรียนนอกกะลา

สัปดาห์ที่ 2 ต้นข้าวสินเหล็กและหอมนิลส่วนที่ปักดำ รากเริ่มยึดกับแปลงนาอินทรีย์ต้นข้าวแข็งแรง บริเวณที่ไม่มีต้นข้าวเนื่องจากในแปลงนามีหอยเชอรี่ที่มากัดต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวตายส่วนที่เหลือจากปักดำจะเป็นนาหว่าน ข้าวงอกเต็มแปลงนาเกือบทั้งหมด ยกเว้นบริเวณที่มีน้ำขัง

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

1 สัปดาห์หลังจากดำนา | โรงเรียนนอกกะลา

ผ่านไป 1 สัปดาห์ สำหรับข้าวสินเหล็กและข้าวหอมนิล ในแปลงนาอินทรีย์ | โรงเรียนนอกกะลา
ต้นข้าวเริ่มเขียวและลำต้นโตกว่าวันแรกที่ปักดำ อย่างเห็นได้ชัด


ฟาร์มนอกกะลา

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดำนาต้นเดียว | โรงเรียนนอกกะลา

โรงเรียนนอกกะลาได้จัดกิจกรรมสร้างเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมนอกกะลา
ช่วยร่วมกันดำนาปี ข้าวสินเหล็ก กับ ข้าวหอมนิล ในแปลงนาอินทรีย์ ช่วยกันค่อยๆดำกันทีละต้น  ที่โรงเรียนนอกกะลา


ฟาร์มนอกกะลา