วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ข้าวนาโรงเรียนอายุ 9 สัปดาห์

ครบสัปดาห์ที่ 9 ของข้าวนาโรงเรียน ตรวจพบข้าวออกรวงในแปลงที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นแปลงข้าวสินเหล็ก

แปลงที่ 1 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 2 ข้าวเล็บนก


แปลงที่ 3 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 4 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 5 ข้าวสินเหล็ก
แปลงที่ 6 ข้าวสินเหล็ก
เก็บข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ข้าวนาเช่าอายุ 11 สัปดาห์

ครบสัปดาห์ที่ 11 สำหรับข้าวนาเช่า พบข้าวออกรวงในแปลงที่ปลูกข้าวสินเหล็กทุกแปลง

แปลงที่ 1 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 2 ข้าวหอมนิล
แปลงที่ 3 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 4 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 5 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 6 ข้าวดอ


แปลงที่ 7 ข้าวสินเหล็กแปลงที่ 8 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 9 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 10 ข้าวสินเหล็ก


  
แปลงที่ 11 ข้าวสินเหล็กแปลงที่ 12 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 13 ข้าวสินเหล็กแปลงที่ 14 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 15 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 16 ข้าวสินเหล็กแปลงที่ 17 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 18 ข้าวสินเหล็ก
เก็บข้อมูลเมื่อ 9 กันยายน 2556