วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตั้งใจเตรียมดินให้พร้อม | ฤดู58

ความพยายามที่จะผลิตอาหารปลอยภัยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันพึ่งตนเอง ให้มาก การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ลองผิด ลองถูก ค้นหานวัตกรรมเพื่อเอาชนะปัญหาเพื่อเลี้ยงปากท้องพี่น้อง ฤดูกาลทำนาเวียนมาถึงท่ามกลางอากาศร้อนจัดในดินแดนอีสานใต้สายฝนเพียงเล็ก น้อยตกสู่ผืนดินนาแห้ง มากพอกระตุ้นปลุกเร้าเหล่าบรรดาชาวนาให้ตื่นขึ้นมาสู่ต่อเพื่อปากท้องวงล้อ ที่ยังหมุนวนเฉกเช่นสรรพชีวิตน้อยใหญ่ที่ต่างดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอด ต่อหน้าผืนดินของปู่ย่าตายายเราจะปลูกข้าวที่เป็นมากกว่าข้าว ข้าวที่จะทำให้ทุกคนอิ่มท้อง ข้าวที่จะปลุกกระตุ้นจิตสำนึกต่อผืนดินและคนกิน ข้าวแห่งศรัทธาบนผืนดินผืนน้ำแผ่นฟ้า ข้าวที่จะเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างพวกเรา “ข้าวโรงเรียนนอกกะลา” ตั้งใจเตรียมดินให้พร้อม

ความพยายามที่จะผลิตอาหารปลอยภัยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันพึ่งตนเองให้มาก การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ลองผิด ลองถูก ...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 30 พฤษภาคม 2015