วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมผู้ปกครองอาสาถอนหญ้านาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 คุณครูใจดีได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสาขึ้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรมของผู้ปกครองพี่ ๆ ป.4 ซึ่งได้มาช่วยถอนหญ้านาโรงเรียนทั้ง 6 แปลง คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันถอนหญ้า เหนื่อย เปื้อน เลอะโคลน ได้เรียนรู้จากการลงมือทำ มีผู้ปกครองคอยแนะนำชนิดของหญ้าและวิธีการถอน ผู้ปกครองเตรียมผัดหมี่มาเติมพลังให้ลูก ๆ
มือความร่วมมือร่วมใจเกิดขึ้น งานหนักก็กลายเป็นเบา ได้พบปะพูดคุย ไต่ถามสาระทุกข์สุขดิบ ถามถึงข้าวน้ำของแต่ละหมู่บ้านว่าเป็นอย่างไรบ้าง ฝนตกไหม ฝนแล้งไหม เพลี้ยลงไหม แก้ไขอย่างไรขอบคุณทุกความตั้งใจ