วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ต้นกล้าข้าวหอมนิล | อายุ 2 สัปดาห์
ต้นกล้าข้าวหอมนิลอายุ 2 สัปดาห์ เริ่มปล่อยน้ำเข้าบำรุงด้วยบปุ๋ยคอก พร้อมเมล็ดถั่วเขียวงอกเป็นต้นพอประมาณค่อยปรับสภาพดินในแปลงนาไถกลบ ซึ่งปีนี้อากาศร้อนจัดสภาพดินไม่อุ้มน้ำ ต้องสูบน้ำเลี้ยงต้นกล้าตลอดเพราะปริมาณฝนไม่เพียงพอ และคาดว่าจะแล้งยาวนานวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กล้าข้าวหอมนิลอินทรีย์ | อายุ 6 วัน

ต้นกล้าข้าวหอมนิลอินทรีย์ | อายุ 6 วัน แช่ข้าว 1 คืน พึ่งลม หว่านลอยตม

ต้นกล้าข้าวหอมนิลคอยฝน | อายุ 6 วัน ในฟาร์มนอกกะลา เริ่มงอกใบหยั่งรากรอฝนปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 5 มิถุนายน 2015