วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ข้าวสินเหล็ก ก่อนจะเก็บเกี่ยว

ในสัปดาห์นี้ข้าวสินเหล็ก สุกเหลืองเกือบหมด ใกล้วันที่จะเก็บเกี่ยว ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สุก


วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

ข้าวสินเหล็กกลางเดือนเมษายน

ข้าวสินเหล็กกลางเดือนเมษายน ใกล้วันเก็บเกี่ยวเข้ามาทุกที มีฝนบ้างประปราย ณ:ฟาร์มนอกกะลา