วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์ที่ 3 ต้นกล้าข้าวหอมนิล

สัปดาห์ที่ 3 ต้นกล้าหอมนิล หล่อเลี้ยงด้วยน้ำที่สูบจากบ่อ ฝนธรรมชาติทิ้งช่วงยาวค่อยๆ ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากถังหมักแก๊สชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยคอก และน้ำหมักปรับสภาพดินสังเกตเห็นเริ่มมีวัชพืชและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน ในแปลงนาอินทรีย์ ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬

สัปดาห์ที่ 3 ต้นกล้าหอมนิล หล่อเลี้ยงด้วยน้ำที่สูบจากบ่อ ฝนธรรมชาติทิ้งช่วงยาวค่อยๆ ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากถังหมักแก๊สชีวภาพ...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 22 มิถุนายน 2015