วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ซ่อม(ส่าม)ข้าว

วันนี้ระดมคนงานช่วยกันซ่อม(ส่าม)ข้าว เนื่องจากเราไม่สามารถหว่านกล้าได้เพราะช่วงที่หว่านข้าวไม่มีน้ำเลย ทำให้ไม่ได้หว่านกล้าไว้สำหรับซ่อมข้าวโดยเฉพาะ จึงเลือกถอนข้าวบริเวณที่ต้นข้าวเกิดแน่นมาใช้ซ่อมบริเวณที่ข้าวไม่งอก ขณะเดียวกันก็ถอนหญ้าออกด้วย ส่วนคันนาก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วเก็บหญ้าที่ตัดไปเลี้ยงควาย จะใส่ปุ๋ยเพิ่มเมื่อซ่อมข้าวเสร็จ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ข้าวนาเช่าอายุครบ 5 สัปดาห์

ข้าวนาเช่าอายุครบ 5 สัปดาห์ จากฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำขังในแปลงนาแล้วบางส่วน คือ ในแปลงที่ 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16 และ 18 มีน้ำขังจำนวนมากในแปลงที่ 1, 10, 11 และ 15 ต้นข้าวจึงเจริญเติบโตดี แตกกอดี สีเขียวเข้มขึ้น แต่ยังมีบางจุดสีเขียวอมเหลืองบ้าง ส่วนในแปลงที่ 3, 5, 8, 9 และ 14 ไม่มีน้ำขังเลย ทำให้ต้นข้าวยังไม่สูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วนัก แต่สีของต้นข้าวทั้งแปลงเริ่มเขียวขึ้นมากกว่าสัปดาห์ก่อน ร่องรอยการทำลายของเพลี้ยไฟที่ตรวจพบลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์นี้จะทำการถอนกำจัดวัชพืชในแปลงนา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพิ่มและซ่อมข้าวในบริเวณที่ข้าวไม่งอก โดยตารางงานจะต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศ อาจจะไม่ตรงตามตารางวิธีปฏิบัติตลอดการปลูกข้าว 1 ฤดูของโรงเรียนนอกกะลา
 http://lpmp-riceschool.blogspot.com/2013/06/1.html
ที่เคยกำหนดไว้ ปุ๋ยที่ใส่รองพื้นเราใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ตราแม่โจ้การเกษตร จำนวน 24 ถุง ถุงละ 50 กก. รวมน้ำหนักปุ๋ย 1200 กก. คิดเป็น 24 กก./ไร่ จะใส่เพิ่มอีกประมาณ 25 กก./ไร่ โดยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราขวัญดิน สูตรเขียวประมาณ 25 ถุง รวมแล้วจะใส่ปุ๋ยประมาณ 49-50 กก./ไร่ ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่แนะนำให้ใช้เนื่องจากนาหลายแปลงเป็นดินทรายที่ถูกลอกหน้าดินออกทำให้ธาตุอาหารในดินต่ำจึงต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มตามความเหมาะสม แปลงที่ควรกำจัดวัชพืชเร่งด่วนคือแปลงที่ 6, 8, 9, 15, 16, 17 และ 18  ส่วนแปลงที่ต้องซ่อมข้าวมากคือแปลงที่ 2, 10, 11, 15 และ 16 แปลงที่เหลือก็ซ่อมบ้างเป็นบางส่วน

แปลงที่ 1 ข้าวหอมมะลินิล
แปลงที่ 2 ข้าวหอมมะลินิล
แปลงที่ 3 ข้าวหอมมะลินิล
แปลงที่ 4 ข้าวหอมมะลินิล
มีน้ำขังบางส่วนในแปลงที่ 4
แปลงที่ 5 ข้าวหอมมะลินิล
แปลงที่ 6 ข้าวดอ

มีน้ำขังบางบริเวณในแปลงที่ 6
แปลงที่ 7 ข้าวสินเหล็ก

น้ำขังตามมุมแปลงที่ 7
แปลงที่ 8 ข้าวสินเหล็ก
แปลงที่ 9 ข้าวสินเหล็ก
แปลงที่ 10 ข้าวสินเหล็ก
น้ำขังจำนวนมากในแปลงที่ 10
แปลงที่ 11 ข้าวสินเหล็ก

น้ำขังเกือบทั่วแปลงที่ 11
แปลงที่ 12 ข้าวสินเหล็ก

แปลงที่ 12 มีน้ำขังบางบริเวณ
แปลงที่ 13 ข้าวสินเหล็ก

น้ำขังบางบริเวณของแปลงที่ 13
แปลงที่ 14 ข้าวสินเหล็ก
แปลงที่ 15 ข้าวสินเหล็ก
แปลงที่ 16 ข้าวสินเหล็ก
แปลงที่ 17 ข้าวสินเหล็ก
แปลงที่ 18 ข้าวสินเหล็ก
น้ำขังตรงท้ายแปลงที่ 18


                                              เก็บข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556