วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การสืบสานประเพณีบุญคูณลาน

หลังจากที่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดเตรียมงานทั้งจัดสถานที่ ร่วมกันห่อข้าวต้ม เตรียมสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบุญคูณลาน ก็มาถึงวันงานจริงๆ

ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของครู นักเรียน และผู้ปกครองหลังจากตักบาตรเสร็จแล้ว ก็เป็นพิธีทางศาสนา


เข้าสู่พิธีการสู่ขวัญข้าว


เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันรับประทานอาหารอย่างพร้อมเพียง


วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันโฮมบุญคูณลาน

"มาตุ้มมาโฮมเอาบุญนำกันเด้อพี่น้อง" บรรยากาศวันโฮมกิจกรรมบุญคูณลานที่ผู้ปกครอง
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
 ลูกหลานเรียนรู้จากรากเหง้าเกิดการเรียนรู้และเอื้ออารีย์ต่อกัน


ผู้ปกครองกำลังถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการห่อข้าวต้มมัด ให้กับนักเรียน คุณครูชาวต่างชาติร่วมสืบสานประเพณีไทย


ครูต๋อย


ผญาบุญคูณลาน


                         เถิงเดือนยี่ประเพณีแต่โบราณ                             

                    ไทยอีสานโฮมตุ้มเฮ็ดบุญใหญ่

                    เหล่าชาวนาฮักแพงฮ่วมแฮงใจ                             

                    สืบตำนานสานต่อไว้สายใยบุญ


                        สายนทีเหือดแห้งแล้งนักหนา             

                   บุญผลาสร้างไว้บ่สาบสูญ

                   ธารน้ำใจไหลหลั่งโฮมงานบุญ                            

                   ฮ่วมเกื้อกูลบุญคูณลานสานไมตรี


                        ทั้งแก่เฒ่าสาวหนุ่มซุมลูกหลาน           

                   ช่วยเตรียมงานขันแข็งแบ่งหน้าที่

                   เช็ดใบตองเตรียมข้าวสารไม่รอรี                        

                   ห่อข้าวต้มวันนี้แสนครื้นเครง


                        รุ่นลูกหลานนอกกะลาร่วมเรียนรู้      

                  ได้คุณครูหลายท่านที่ห่อเก่ง

                  คนสองรุ่นได้พบปะเป็นกันเอง                          

                  ร่วมบรรเลงเพลงชีวิตกับผู้เฒ่า


                        คนเกิดก่อนก็หวังพึ่งคนเกิดหลัง        

                  หวังพลังคนรุ่นใหม่อย่างพวกเจ้า

                  อย่าไลล้างลืมสิ้นฮีตคองเก่า                                

                  สืบตำนานขานเล่ากันต่อไป


ผู้แต่ง : ครูต๋อม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา   

บุญเดือนยี่ บุญคูณลาน

            เป็นการทำบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จและกองไว้แล้วในลานข้าว กำหนดทำในเดือนยี่จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ มูลเหตุที่จะมีการทำบุญชนิดนี้นั้นเนื่องจาก ผู้ใดทำนาได้ข้าวมาก ๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ้งฉางก็อยากจะทำบุญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลให้เพิ่มความมั่งมีศรีสุขแก่ตนและครอบครัวสืบไป ก่อนทำบุญคูณลาน มีประเพณีของชาวอีสาน บางแห่งบางอย่าง เรียกว่า ไปเอาหลัวเอาฟืน โดยชาวบ้านกำหนดเอาวันใดวันหนึ่งในเดือนยี่
            คำว่า"คูณลาน" หมายถึง เพิ่ม หรือทำให้มากขึ้น ส่วนคำว่า"ลาน" คือ สถานที่สำหรับนวดข้าว ซึ่งการนำข้าวที่นวดแล้วกองขึ้นให้สูง เรียกว่า "คูณลาน"
            ภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาเสร็
จแล้วพากันไปเอาหลัวเอาฟืนมาเตรียมไว้สำหรับก่อ ไฟหุงต้มอาหารบ้างใช้สำหรับก่อไฟ ผิงหนาวบ้าง สำหรับให้สาว ๆ ก่อไฟปั่นฝ้ายตามลานบ้านบ้าง (คำว่าหลัว หมายถึง ไม้ไผ่ที่ตายแล้ว เอามาใช้เป็นฟืน หมายถึงไม้แห้ง ที่มีแก่นแข็งทุกชนิด เพื่อใช้ทำฟืนก่อไฟโดยทั่วไป) มูลเหตุดั้งเดิมที่จะมีการทำบุญคูณลาน มีเรื่องเล่าว่า ครั้งพุทธศาสนา ของพระกัสสะปะมีชายสองคนพี่น้องทำ นาในที่เดียวกัน พอข้าวออกรวงเป็นน้ำนม น้องชายได้ชวนพี่ชายทำข้าว มธุปายาสถวายพระสงฆ์ แต่พี่ชายไม่เห็นชอบด้วย ทั้งสองพี่น้องจึงแบ่งนากันคนละส่วน เมื่อน้องชายได้เป็นเจ้าของที่นา ที่แบ่งกันแล้ว  ก็เอาข้าวในนาของตนทำทานถึง 9 ครั้ง คือเวลาข้าวเป็นน้ำนม 1 ครั้งเป็นข้าวเม่า 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวข้าว 1 ครั้ง จักตอกมัด 1 ครั้ง มัดฟ่อน 1 ครั้ง กองในลาน 1 ครั้ง ทำเป็นลอม 1 ครั้ง เวลาฟาด 1 ครั้ง ขนใส่ยุ้งฉาง 1 ครั้ง และตั้งปณิธาน ปรารถนาให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอนาคต พอถึงพุทธศาสนาของพระสมณโคดมถึงได้เกิดเป็นโกณฑัญญะ ได้ออกบวชและ สำเร็จพระอรหันต์เป็นปฐมสาวก ได้ชื่อว่าอัญญาโกณฑัญญะ ส่วนพี่ชายได้ทำบุญเพียงครั้งเดียวเฉพาะตอนทำนาเสร็จแล้ว เมื่อถึงศาสนาพระสมณฅโคดมได้เกิดเป็นสุภัททปริพาชกได้สำเร็จอนาคามิผลเป็น พระอริยบุคคลองค์สุดท้าย ในพระพุทธศาสนา เนื่องจากอานิสงส์จากให้ข้าวเป็นทานน้อยกว่าน้องชาย ชาวอีสานเมื่อทราบอานิสงส์จากการทำบุญดังกล่าวจึงได้นิยมทำบุญคูณลาน ต่อ ๆ กันมา