วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้ เริ่มออกรวง | อายุ 14 สัปดาห์

ข้าวสินเหล็ก ออกรวงทั่วทั้งแปลง และยังมีบางกอที่ยังไม่ออกรวงปะปนกันไป ข้าวสินเหล็กบางกอ บางรวง เริ่มแก่แล้ว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อมูล 24 มีนาคม 2557

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

การแตกกอของข้าว "สินเหล็กนอกกะลา" | อายุ 13 สัปดาห์

คัดแยกช่อรวงลำต้นแสดงลักษณะข้าวสินเหล็ก ปลูกแบบอินทรีย์ ควบคู่กับการเลี้ยงแหนแดงในแปลงนา


  
ข้อมูล 15 มีนาคม 2557