วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เก็บเกี่ยวคัดสายพันธุ์ข้าวหอมนิลนอกกะลา

ฤดูเก็บเกี่ยวคัดสายพันธุ์ข้าวหอมนิลนอกกะลา แบบนาดำกล้า 2 ต้น ข้าวที่ปลูกเติบโตจากการสร้างระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์เน้นให้ทุกอย่างเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน ไม่ใช้สารเคมี ในฟาร์มนอกกะลาพื้นที่ภายในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ให้มีความหลากหลายของพืชที่เกื้อหนุนกันเช่น แหนแดง วัชพืช ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด เลี้ยงปลาในนาข้าว สัตว์เลี้ยงในนาข้าว ที่ผู้ปกครอง ครูเด็กๆ โรงเรียนนอกกะลา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อไว้กินในโรงเรียน และแบ่งปันให้ผู้ปกครองที่สนใจปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปีนี้พวกเราใช้วิธีคัดลักษณะเด่นภายนอกทั้งลำต้นและลักษณะเมล็ดรวงข้าวลำต้น เพื่อไว้ปลูกในปีถัดไป


ฤดูเก็บเกี่ยวคัดสายพันธุ์ข้าวหอมนิลนอกกะลา แบบนาดำกล้า 2 ต้น ข้าวที่ปลูกเติบโตจากการสร้างระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์เน้นให้ทุ...
Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 10 พฤศจิกายน 2015

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พฤศจิกายน 58 | ข้าวหอมนิลนอกกะลา

ข้าวหอมนิลนอกกะลา หนึ่งสายพันธุ์พืชที่รับพลังงานจากดาวอาทิตย์บนพื้นที่เล็กๆ บนโลก ค่อยๆ ชูช่องอกงามออกดอกออกผลบนพื้นที่ที่ชาวนานอกกะลาคอยสร้างสนามพลังบวกดึงดูด ทุกสรรพสิ่งที่สร้างระบบนิเวศคอยเอื้อให้ทุกสรรพสิ่งดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและ กันทั้ง ดิน น้ำ ฟ้า อากาศ คน ที่นี่คือ แหล่งผลิต"ข้าวโรงเรียนนอกกะลา" ข้าวกล้องอินทรีย์จากความตั้งใจของพวกเราทุกคน ‪#‎โรงเรียนนอกกะลา‬ ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬ ‪#‎ข้าวโรงเรียนนอกกะลา‬

ข้าวหอมนิลนอกกะลา หนึ่งสายพันธุ์พืชที่รับพลังงานจากดาวอาทิตย์บนพื้นที่เล็กๆ บนโลก ค่อยๆ ชูช่องอกงามออกดอกออกผลบนพื้นที่ท...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 4 พฤศจิกายน 2015