วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พฤศจิกายน 58 | ข้าวหอมนิลนอกกะลา

ข้าวหอมนิลนอกกะลา หนึ่งสายพันธุ์พืชที่รับพลังงานจากดาวอาทิตย์บนพื้นที่เล็กๆ บนโลก ค่อยๆ ชูช่องอกงามออกดอกออกผลบนพื้นที่ที่ชาวนานอกกะลาคอยสร้างสนามพลังบวกดึงดูด ทุกสรรพสิ่งที่สร้างระบบนิเวศคอยเอื้อให้ทุกสรรพสิ่งดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและ กันทั้ง ดิน น้ำ ฟ้า อากาศ คน ที่นี่คือ แหล่งผลิต"ข้าวโรงเรียนนอกกะลา" ข้าวกล้องอินทรีย์จากความตั้งใจของพวกเราทุกคน ‪#‎โรงเรียนนอกกะลา‬ ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬ ‪#‎ข้าวโรงเรียนนอกกะลา‬

ข้าวหอมนิลนอกกะลา หนึ่งสายพันธุ์พืชที่รับพลังงานจากดาวอาทิตย์บนพื้นที่เล็กๆ บนโลก ค่อยๆ ชูช่องอกงามออกดอกออกผลบนพื้นที่ท...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 4 พฤศจิกายน 2015