วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

กันยายน 58 | ฟาร์มนอกกะลา

ปลายเดือนกันยายน ฝนปรอยๆ บรรยากาศในนาข้าวอินทรีย์ #ฟาร์มนอกกะลา ชุ่มช่ำต้นข้าวเขียวเริ่มเผยรวงให้เห็นบรรดาต้นข้าวแตกกอเขียวในทุ่งนาโยกล้อลมฝนราวกับเกรียวคลื่นสีเขียวสด บ้างตั้งท้อง บ้างชูช่อออกดอกรวงสวยล่อเหล่าแมลงและสรรพสัตว์น้อยใหญ่โบยบินเริงร่าท้าไอฝน ธรรมชาติยามนี้ดูสดชื่นพอให้ชาวนาได้มีกำลังใจมีความหวังสู้ต่อ

ปลายเดือนกันยายน ฝนปรอยๆ บรรยากาศในนาข้าวอินทรีย์ #ฟาร์มนอกกะลา ชุ่มช่ำต้นข้าวเขียวเริ่มเผยรวงให้เห็นบรรดาต้นข้าวแตกกอเข...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 21 กันยายน 2015