วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้าวที่พบในแปลงนา

จากการเก็บข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ข้าวที่ออกรวงแล้ว พบทั้งสิ้น 13 ลักษณะ

ลักษณะที่ 1 ข้าวเมล็ดป้อมสั้น ด้านปลายของเมล็ดเปลือกสีคล้ำ ลักษณะที่ 2 ข้าวเมล็ดยาวเปลือกสีคล้ำ ลักษณะที่ 3 ข้าวเมล็ดยาว เปลือกสีเขียว ปลายเมล็ดมีจุดสีม่วงแดงถึงดำลักษณะที่ 4 ข้าววัชพืช เมล็ดยาว เปลือกสีเขียว หางสีขาวยาว ลักษณะที่ 5 ข้าววัชพืช เปลือกสีเขียว เปื้อนสีคล้ำนิดหน่อย ปลายมีจุดสีม่วงแดงถึงดำ หางยาวสีขาว  ลักษณะที่ 6 ข้าวเมล็ดยาว เปลือกสีเขียว
 ลักษณะที่ 7 ข้าวเมล็ดยาว เปลือกสีเขียว มีสีคล้ำปนนิดหน่อย ปลายเมล็ดมีจุดสีม่วงแดงถึงดำ ลักษณะที่ 8 ข้าวเมล็ดยาว เปลือกสีม่วงแดง ปลายเมล็ดมีจุดสีม่วงแดงถึงดำลักษณะที่ 9 ข้าวเมล็ดยาว เปลือกสีคล้ำ ปลายมีจุดสีม่วงแดงถึงดำ
 ลักษณะที่ 10 ข้าววัชพืช เมล็ดยาว เปลือกสีคล้ำ ปลายเมล็ดมีจุดสีม่วงแดงถึงดำ หางสั้นสีแดง
 ลักษณะที่ 11 ข้าววัชพืช เมล็ดยาว เปลือกสีคล้ำ ปลายมีจุดสีม่วงแดงถึงดำ หางยาวส่วนต้นสีขาวส่วนปลายสีม่วงแดง

 ลักษณะที่ 12 ข้าววัชพืช เมล็ดยาว เปลือกสีม่วงแดง ปลายเมล็ดมีจุดสีม่วงแดงถึงดำ หางยาวสีม่วงแดงตลอดเส้น ลักษณะที่ 13 ข้าวเมล็ดป้อมสั้น เปลือกสีเขียว หางสั้นสีขาว


ข้าวนาเช่าอายุ 10 สัปดาห์

ครบสัปดาห์ที่ 10 สำหรับข้าวนาเช่า สำหรับแปลงที่มีน้ำขังก็เจริญเติบโตดี  ส่วนแปลงที่ไม่มีน้ำขังก็เจริญเติบโตไม่ดีนัก

แปลงที่ 1 ข้าวหอมนิล


 แปลงที่ 2 ข้าวหอมนิล


 แปลงที่ 3 ข้าวหอมนิล


 แปลงที่ 4 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 5 ข้าวหอมนิล


แปลงที่ 6 ข้าวดอ


แปลงที่ 7 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 8 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 9 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 10 ข้าวสินเหล็กแปลงที่ 11 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 12 ข้าวสินเหล็ก


 แปลงที่ 13 ข้าวสินเหล็ก


 แปลงที่ 14 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 15 ข้าวสินเหล็ก


 แปลงที่ 16 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 17 ข้าวสินเหล็ก


แปลงที่ 18 ข้าวสินเหล็กเก็บข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556