วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ข้าวเล็บนก

ชื่อพันธุ์               เล็บนกปัตตานี 
ชนิด                    ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์         ได้จากการเก็บรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่นิยมปลูกทางภาคใต้ โดยนักวิชาการ                               จากสถานีทดลองข้าว ปัตตานีเมื่อปี พ.ศ. 2527 จำนวน 307 พันธุ์ จาก 107                                     อำเภอ 14 จังหวัด ปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่และคัด เลือกพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้

                            สายพันธุ์เล็บนก (PTNC84210) การรับรองพันธุ์คณะกรรมการวิจัยและ พัฒนา                               กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ลักษณะประจำพันธุ์     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 170 เซนติเมตร
                                   ไวต่อช่วงแสง
                                   อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกุมภาพันธ์(ปลูกทางภาคใต้)
                                   ใบธงแผ่เป็นแนวนอน คอรวงยาว รวงยาวแน่น ระแง้ถี่
                                   เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด
                                   ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
                                   เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 8.4 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร
                                   เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 6.0 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร
                                   ท้องไข่ปานกลาง
                                   ปริมาณอมิโลส 26 %
                                   คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม

ผลผลิต                      ประมาณ 480 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น               คุณภาพการสี และหุงต้มดี แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณภาพดี มีความนุ่ม                                        เหนียว

ข้อควรระวัง               มีอายุการเก็บเกี่ยวล่า ไม่ควรปลูกในพื้นที่นาดอน ไม่ต้านทานโรคไหม้ใน

                                  ระยะกล้า จึงควรหลีกเลี่ยงการตกกล้าแห้ง 

ที่มา

http://www.brrd.in.th/rvdb/index.php?option=com_content&view=article&id=2:leb-nok-pattani&catid=30:photosensitive-lowland-rice&Itemid=53