วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แหนแดงในนาข้าวอินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา

#แหนแดง ในนาข้าวอินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา #‎แหนแดง‬ กับการปลูกข้าวอินทรีย์ใน ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬ ความพยามที่จะสร้างอาหารปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อปุ๋ย และยา หันมามองที่นวัตกรรมเกษตธรรมชาติที่ทำได้เอง อาศัยระบบนิเวศที่เราช่วยสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกสิ่งเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัย กัน การเพาะเลี้ยงแหนแดงพืชสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในนาข้าวที่หลายคนมองข้าม ในปีก่อนที่ฟาร์มนอกกะลาเจอภาวะแล้งทิ้งช่วงยาวนานต่อปีนี้ทำให้การรักษาแหน แดงเป็นเรื่องยาก แต่พวกเราไม่ได้สิ้นหวังที่จะยอมแพ้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ ของกลุ่มคนเล็กๆ ทั้งครูผู้ปกครองชุมชน การค้นพบอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ ผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าในหมู่บ้านของเขายังพอมีสระน้ำที่มีน้ำขังตลอดปี มีแหนแดงอยู่เป็นจำนวนมากคงจะพอให้เรามาต่อยอดเป็นปุ๋ยในนาข้าวคุมวัชพืชไป ในตัวแล้วทุกคนไม่รอช้า เสร็จสิ้นภาระกิจสูบน้ำตัดหญ้าตามคันนา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ มุ้งหน้าตามหานำมาใส่ในนาข้าวและแจกจ่ายกันธรรมชาติสร้างหลายอย่างไว้ให้ เกื้อกูลกันมีพลังพอที่จะทำให้หลายชีวิตอยู่รอด ทำให้สิ่งที่เราช่วยกันสร้างขึ้นเป็นรูปเป็นร่างมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเริ่ม หันมาสนใจการผลิตอาหารปลอดภัยลงมือทำเองในพื้นที่ตนเอง มาออกแรงกายแรงใจร่วมด้วยช่วยกันในบางกิจกรรมอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ภาพที่เห็นเริ่มคุ้นชินสายตาพวกเราในกลุ่ม ความสุขเล็กๆ กับการเผชิญหน้ากับปัญหาที่พวกเราช่วยกันแก้ นำรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความหวัง ทำให้ฟาร์มนอกกะลายังก้าวเดินต่อไปบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ พื้นที่เล็กๆ ณ ‪#‎โรงเรียนนอกกะลา‬

#แหนแดง กับการปลูกข้าวอินทรีย์ใน #ฟาร์มนอกกะลา ความพยามที่จะสร้างอาหารปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อปุ๋ย และยา หันมามอ...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 12 สิงหาคม 2015