วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ข้าวหอมนิลเริ่มแตกกอ | ฟาร์มนอกกะลา

นาข้าว ‪#‎หอมนิลนอกกะลา‬ อินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา ปริมาณน้ำฝนยังน้อยกว่าที่เคยเป็นเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ผิวดินช่วยเสริม ปริมาณน้ำในแปลงนาข้าว ปุ๋ยคอก และ #แหนแดง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติที่เราเลือกใช้เริ่มทำให้ต้นข้าวตั้งตัวแตกกอ ต้นกล้านาดำแบบสองต้นแบบดั้งเดิม โดย เด็กๆ ครูครู และผู้ปกครอง คอยควบคุมระดับน้ำเพื่อให้ใช้น้ำอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป พยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย เรื่องปุ๋ย ยา หรือปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ภาพที่เห็นคือต้นข้าวหอมนิลเขียวชอุ่ม แตกกออิ่มน้ำนิเวศเกษตรธรรมชาติในน้ำในดินอากาศช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโต อย่างเป็นธรรมชาติมีหญ้าและวัชพืชขึ้นแซมเป็นระยะ ทั้งหญ้า ผักบุ้ง ปู ปลานา หอย ขุยใส้เดือนมีให้เห็นเป็นระยะๆ สลับกอต้นข้าวเขียว เสียงบรรดาสรรพสัตว์ส่งเสียงร้องกล่อมท้องทุ่งนาใน ‪#‎ฟาร์มนอกกะลา‬

นาข้าว #หอมนิลนอกกะลา อินทรีย์ | ฟาร์มนอกกะลา ปริมาณน้ำฝนยังน้อยกว่าที่เคยเป็นเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ผิวดินช่วยเสริมปริม...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 24 สิงหาคม 2015