วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ข้าวหอมนิลนาดำ | ฟาร์มนอกกะลา

สายฝนโปรยปรายต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนำความชุ่มชื้นชุ่มช่ำสู่ผืนดินหล่อเลี้ยเหล่าสรรพชีวิตน้อยใหญ่ ช่วยให้ระบบนิเวศโดยรอบ #ฟาร์มนอกกะลา มีสีสันขึ้นมาทันตา สัญญาณธรรมชาติดินอิ่มน้ำบรรดาเห็ดโคนข้าวตอกนับร้อยเริ่มเผยโชมประชันความงามรอผู้คนมาลิ้มลองรสเห็ดปลวกไก่น้อยแห่งอีสาน เหล่าต้นกล้าข้าวหอมนิลในนาที่เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครองมาช่วยกันปักดำตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2558 ที่ผ่านมาเริ่มตั้งตัวงอกใบใหม่รับสายฝนท้าแดมลมสร้างสีสันให้ท้องนา เหล่าปลาเล็กปลาน้อยดีใจได้น้ำฝนเริงร่า กบเขียดส่งเสียงร้องระงมขับกล่อมท้องทุ่งนาข้าวโรงเรียน วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เด็กๆและคุณครูผู้ปกครองได้ไปทำบุญร่วมกันที่วัดในวันเทศกาลเข้าพรรษา
ฮีตครองเก่าพ่อแม่ปู่ย่าพากันทำมา พร้อมๆ กับเป็นการพักผ่อนปิดภาคเรียนที่หนึ่ง รอคอยการมาพบกันครั้งใหม่ในวันเปิดภาคเรียน ณ #โรงเรียนนอกกะลา โรงเรียนที่มีต้นข้าวหอมนิลซ้อมร้องเพลงในท้องทุ่งนารอคอยเด็กๆ ทุกคนเปิดเรียน

สายฝนโปรยปรายต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนำความชุ่มชื้นชุ่มช่ำสู่ผืนดินหล่อเลี้ยเหล่าสรรพชีวิตน้อยใหญ่ ช่วยให้ระบบนิเวศโด...

Posted by ฟาร์มนอกกะลา on 29 กรกฎาคม 2015