วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข้าวสินเหล็ก
ข้าวหอมต้านเบาหวาน, ธาตุเหล็กสูง
ข้าวสินเหล็กได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม  รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีความต้านทานต่อโรคไหม้ข้าวสินเหล็กในฐานะเป็นข้าวหอมนุ่มที่มี ดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง เมื่อนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าการบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก ช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้ ทำให้สภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin) ลดลงและการทำงานของตับอ่อนดีขึ้น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglyceride) ลดลง  นอกจากนี้ข้าวสินเหล็กยังมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง ข้าวพันธุ์นี้ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และในมนุษย์ โดยพบว่าการส่งเสริมการบริโภคข้าวสินเหล็กในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก ทำให้ระดับ   
ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ลักษณะประจำพันธุ์


ความสูง                                                 148 ซม.

อายุเก็บเกี่ยว                                           120 วัน

ผลผลิต                                                  600-800 กก./ไร่

% ข้าวกล้อง (brown rice)                         76%

% ต้นข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ด (head rice) 50%

ความยาวของเมล็ด 

ข้าวเปลือก 11    ม.ม. 
  ข้าวกล้อง 7.6   ม.ม. 
ข้าวขัด           7.0   ม.ม.คุณสมบัติทางโภชนาการในข้าวกล้องปริมาณ อะมัยโลส (Amylose)                       16.5  %

อุณหภูมิแป้งสุก                                              70-74  องศา

ธาตุเหล็ก                                                   15-21    มิลิกรัม/100 กรัม

ธาตุสังกะสี                                               26.9      มิลิกรัม/100 กรัม

โอเมก้า 3 (Omega-3)                                   22.4      มิลิกรัม/100 กรัม

แกมม่า โอรัยซานอล (Gamma oryzanol)      372       ไมโครกรัม/100 กรัม

วิตามินอี                                                       680       ไมโครกรัม/100 กรัม

โฟเลต                                                            20.35    ไมโครกรัม/100กรัม

ดัชนีน้ำตาล                                               58

ภาพต้นข้าวสินเหล็กกับแหนแดง แบบดำต้นเดียว แตกกอในนาข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ #ฟาร์มนอกกะลา ภายในพื้นที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  จ.บุรีรัมย์